Formålet med FrivilligHuset

Frivillighuset er hjemsted for Dansk Flygtningehjælps Friviliggruppe i Randers.
 
Frivilliggruppens formål er at fremme flygtninge og indvandreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem disse grupper og den øvrige befolkning.
 
Frivilliggruppen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Frivilliggruppen er uafhængig af partipolitiske, religiøse og lignende interesser.
 
FrivilligHuset Randers