Organisation

Frivilliggruppens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i 2. kvartal. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, som består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
 
Den nuværende bestyrelse består af følgende medlemmer:
  • Helle Nordal (formand), telefon 24 47 24 34, e-mail: helledn@hotmail.com
  • Finn Sørensen (kasserer)
  • Jørgen Pagter (ordinært medlem), telefon 23 71 06 72
  • Per H. Olesen (ordinært medlem)
  • Troels Rasmussen
Suppleanter
  • Hanne Lorenzen
  • Poul Clement
 
Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang om måneden, og alle frivillige kan komme med punkter til dagsordenen.