Brugere

I FrivilligHuset er der årligt omkring 5000 besøg, dvs. dagligt i gennemsnit 25 børn, unge og voksne.
FrivilligHuset Randers 
FrivilligHusets brugere kommer fra mange forskellige lande.
 
Vi får blandt andet besøg fra Congo, Afghanistan, Somalia, Sri Lanka, Kurdistan, Zambia, USA, Tyrkiet, Tyskland, Tanzania, Rumænien, Polen, Pakistan, Nepal og Libanon.
 
For øjeblikket har vi flest brugere fra Somalia, Sri Lanka og Afghanistan.
 
Behovet for hjælp varierer
Brugerne har behov for forskellige former for hjælp. Den største gruppe udgøres af skolebørn i alderen fra 8 år og gymnasie- og hf-elever, som har brug for lektiehjælp.
 
Der er blandt andet brug for hjælp til
  • at læse og udtale de danske ord rigtigt
  • fremmedsprogsundervisning (som regel engelsk og tysk)
  • de naturfaglige discipliner
  • at udforme større projekter på dansk.
Der er selvføligelig også alle de små og store kulturforskelle, der hele tiden dukker op, og som af og til kan behøve en forklaring.
 
De ældre brugere
Så er der gruppen af de noget ældre besøgende, som enten skal til eksamen på Sprogcentret eller er i gang med en videreuddannelse. Det er oftest sosu- eller sygeplejerskeuddannelsen, og disse brugere har som regel brug for vejledning i forbindelse med en konkret opgave.
 
Af og til dukker der også nogle forældre op, som kan have vanskeligheder med at forstå de udfordringer, de bliver stillet overfor. Det kan dreje sig om hjælp til at forstå og svare på henvendelser fra det offentlige.
 
 
FrivilligHuset Randers