Sådan bliver du frivillig

Vi vil meget gerne have flere frivillige, og er du interesseret, så kan du henvende dig i åbningstiden til det bestyrelsesmedlem, der har vagt.
 
Du kan også skrive en mail til info@frivillighusetranders.dk; så kan vi aftale, hvornår du kan komme til en snak og en rundvisning.
 
Er det noget for mig?
I løbet af det indledende møde kan du vurdere, om det frivillige arbejde og "kulturen" i FrivilligHuset er noget for dig. Vi viser rundt og fortæller om husets procedurer og arbejdsmetoder.
 
Der er en prøveperiode på 4 uger, hvor du selvfølgelig kan blive vejledt. Efter periodens udløb skal der underskrive en kontrakt med Dansk Flygtningehjælp, og vi indhenter en børneattest hos politiet. Du har også tavshedspligt omkring dit arbejde.
 
FrivilligHuset Randers