Udvalg

Bestyrelsen har nedsat følgende udvalg:
 
 
Aktivitetsudvalg
 
Aktivitetsudvalget tager sig af de forskellige aktiviteter for både brugere og frivillige. Forkvinde: Karin Sørensen.
 
Fundraising-udvalget
 
De bevillinger, vi får gennem kommunen, dækker lige akkurat den daglige drift. Derfor er det nødvendig for os at skaffe midler fra andre kilder.
 
Vi var så heldige i efterår 2014 at få en henvendelse fra Lions her i Randers med forespørgsel om vi kunne bruge 20.000 kr. til et godt formål. Vi sagde selvfølgelig “ja, tusind tak!” og  og er nu ved at forberede en “demokrati-udflugt” til København for de større af vore brugere til efteråret. Stort set alle kommer jo fra lande med en totalt anderledes styreform, så aktivitetsgruppen har vurderet, at det vil være et rigtig godt formål med en heldagsudflugt til København, hvor vi undersøger betingelserne for det danske demokrati. Vi skal selvfølgelig til Folketinget, hvor Maja Panduro vil vise rundt og fortælle om arbejdet som folketingskvinde, og senere vil vi besøge Christiania for at høre om det ultimative danske  demokrati med dets svagheder og styrker. Undervejs i bussen vil deltagerne få stillet forskellige opgaver, der handler om demokrati.

Der er så også blevet penge fra andre minde donationer til at tage de mindste og deres mødre med til middelaldermarket på Gl. Estrup inden sommerferien. 
 
Vi er meget glade for de donationer, vi får gennem forskellige fonde og organisationer, og specielt synes vi, at det er  fantastisk, at flere uopfordret henvender sig til os og vil donere penge indsamlet på mange forskellige måder. Herigennem får vi mulighed for at give vore brugere nye input fra det danske samfund, som de måske ellers ikke ville få.