Foreningen

Foreningens arbejde udføres af de frivillige, der er meldt ind i foreningen. Der betales ikke kontingent for medlemskab, og økonomisk drives foreningens aktiviteter af offentlige midler.

Der afholdes hvert år generalforsamling i 2. kvartal. Her godkendes regnskab, der vælges bestyrelse, og der tages beslutning angående eventuelle forslag. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Formål
Frivilliggruppens formål er at fremme flygtninge og indvandreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem disse grupper og den øvrige befolkning.

Bestyrelsen
Bestyrelsen udgøres af:
  • Troels (formand),
  • Birthe,
  • Per,
  • Kevin,
  • Helle (sekretær)
Bestyrelsen holder jævnligt bestyrelsesmøder med 1-2 måneders mellemrum.

Vedtægter
Klik på "Vedtægter" i menulinjen for at se vedtægterne.

Økonomisk støtte
Frivillighuset modtager som regel støtte Randers Kommune via kommunens støtte til frivilligt socialt arbejde. Beløbet går hovedsageligt til at dække huslejen. Herudover søger foreningen økonomisk støtte til udflugter og arrangementer via velgørende organisationer.